Zákon 106/99 o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst.3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy,a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace  o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto  informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rok 2024:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.1.2024. č.j.92/2024 - týkající se:

poskytnutí informace, zda byla na úřední desce Městyse Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, vyvěšena pozvánka o konání valné hromady Honebního společenstva Borovnice, IČO:71156321, se sídlem Borovnice 66, 592 42 Borovnice.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.  

Rok 2023:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.5.2023, č.j. 662/2023 - týkající se:

výběrového řízení na dodávku požárního přívěsu pro hašení, financovaného z dotačního programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, číslo žádosti: JSDH-V2-2023-00072.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.  

Rok 2022:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.1.2022, č.j. 83/2022- týkající se:

odebírání energie na některém z obecních majetků v říjnu 2021 od vybraných energetických společností.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

Rok 2019:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.8.2019, č.j. 793/2019 - týkající se:

podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek. Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

ROK 2017:

 • Žádost o poskytnutí informace ze dne 13.9.2017, č.j. 895/2017- týkající se:

sociálního bydlení v katastru obce. Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

 • Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.8.2017, č.j. 800/2017 - žádost je k dispozici zde.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

 • Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.7.2017, č.j. 705/2017 - žádost je k dispozici zde.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici  zde + Příloha:Smlouva s firmou EKO-KOM , a.s.

 

 • Žádost o poskytnutí informace ze dne 16.6.2017, č.j. 658/2017, týkající se:

základních informací o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

 

 • Žádost o poskytnutí  informace ze dne 3.4.2017,  č.j. 380/2017,  týkající se:

způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

 • Žádost o poskytnutí  informace ze dne 21.2. 2017,  č.j. 231/2017,  týkající se:

zaslání investičních plánů Městyse Jimramov pro rok 2017, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány Městysem Jimramov na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů městyse nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

ROK 2016:

 • Žádost o poskytnutí informace  ze dne 27.12.2016 týkající se:

zaslání seznamu všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů (včetně čísel příslušných účtů)

zaslání darovací mlouvy (naskenované) uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce

Odpověď na tuto žádost je k dispozici zde.

 

 • Žádost o poskytnutí informací o zaslání investičních plánů (stavebních projektů) městyse v letošním roce a odpověď na ni je ke stažení zde.

 

ROK 2015:

 • Žádost o poskytnutí informace:

Žádost týkající se problematiky odvádění odpadních vod v místní části Ubušín a odpověď na ni je ke stažení zde.

 

 • Žádost o poskytnutí informace:

Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?

Poskytnuté informace viz příloha, Ing. Josef Homolka, 19. 6. 2015 • Žádost o poskytnutí informace:

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnuté informace viz příloha, Ing. Josef Homolka, 18. 3. 2015

 

ROK 2013:

 • Žádost o zaslání informace o:

investičních plánech Vašeho města/obce na rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Viz příloha, Ing. Josef Homolka, 7. 1. 2014

 

 • Žádost o zaslání informace:

o jmenném složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.

Viz příloha, Ing. Josef Homolka, 15. 10. 2013

 

 • Žádost o zaslání informace:

zda jsou ve vašem městyse vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany. Pokud jste ve vašem městyse vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu.

Viz příloha, Ing. Josef Homolka, 2. 9. 2013

 

 • Žádost o zaslání informace:

1) Název a identifikační číslo subjektů, které v současnosti zajišťují pro Vaši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň. 2) Datum vypršení platnosti uzavřených smluv viz výše.

Viz příloha, Ing. Josef Homolka, 20. 8. 2013

 

 • Žádost o zaslání informace:

Zaslání investičních plánů Městyse Jimramov pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány Městysem Jimramov na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů městyse nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů o sdělení názvu projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Viz. příloha, Ing. Josef Homolka, 6.2.2013

 

ROK 2012

 • Žádost o zaslání informace:

Zda Městys Jimramov plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin (výtahů pro ZTP), nájezdových ramp, stropních systémů apod.

Viz. příloha, Ing. Josef Homolka, 11.1.2012

 

 • Žádost o zaslání informace:

Zaslání investičních plánů Městyse Jimramov pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány Městysem Jimramov na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů městyse nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů o sdělení názvu projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Viz. příloha, Ing. Josef Homolka, 6.2.2012

 

 • Žádost o zaslání informace:

Sdělení úplného názvu našeho orgánu územní samosprávy, PSČ, která spadají pod náš orgán územní samosprávy- přidružené obce. Dále o sdělení místně příslušných orgánů ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy-příslušný finanční úřad, příslušný úřad práce, příslušný katastrální úřad, příslušný soud, příslušná služebna policie ČR, příslušné státní zastupitelství, příslušný hasičský záchranný sbor, spádová nemocnice, příslušná pobočka ČSSZ, příslušná hygienická stanice, příslušná pobočka SZPI, příslušný celní úřad, příslušný krajský úřad.

Viz. příloha, Ing. Josef Homolka, 11.12.2012

 

ROK 2011:

 • Žádost o zaslání informace:

Poskytnutí informací se týkalo působnosti Městyse Jimramov a jím zřizovaných složek. Dotazy byly součástí studie o využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci Městyse Jimramov a jejich trendech 2011/2012. Dotazy byly zodpovězeny na webovém  formuláři na adrese

http://www.geotrips.eu/cs/studie-elektronicke-prezentace-mest-2011, Ing. Josef Homolka, 15.12.2011

Kontakt

Městys Jimramov
Náměstí Jana Karafiáta 39
59242 Jimramov

IČO: 00294471
DIČ: CZ00294471
č.ú.: 1623470329/0800 ČS

Datová schránka: pe9b4j8
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 566 562 516

Úřední hodiny

Po: 7-12 13-16
St: 7-12 13-17
Čt: 7-12


Provozní doba
Mimo uvedené úřední hodiny bude úřad uzavřen.

Náhodná fotografie

nahodna-fotografie-1.jpg

Videospot Jimramov

CZECHPOINT

Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi

Právě přítomno: 83 hostů a žádný člen

smaller font reset font larger font

© 2017 Městys Jimramov. Návrh a realizace: Bc. Vítek Kratochvíl

Hostujeme u Webhostig C4