Městys Jimramov

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informace pro občany

Chodci v silničním provozu

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina vydalo tiskovou zprávu o bezpečnostních pravidlech pohybu chodců v silničním provozu. Podrobnosti naleznete v příloze.

Domácí násilí

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina vydalo zprávu, ve které informuje, jak policisté pomáhají obětem domácího násilí a jaké jsou možnosti pomoci.

Více informací včetně kontaktů na odborné instituce naleznete zde.

Ze světa baterií - Likvidace baterií jako výzva celému světu

Předkládáme Vám článek o bateriích, ve kterém se dozvíte, co všechno baterie obsahuje, jak ovlivňuje životní prostředí, jak lze snížit následky na životní prostředí a třeba, že vědci zkoumají používání vodních baterií. Vše a více naleznete v následujícím článku.

Likvitace baterií jako výzva celému světu. Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životního prostředí ČR, rezortní organizace Ministerstva životního prostředí, leden 2015, roč. VIII, č. 1, str. 24 - 25. MK ČR E 18178.

Bezhotovostní platba služeb

Vodné, stočné a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů lze platit bezhotovostně.

Výši poplatků, číslo účtu a variabilní symboly naleznete v příloze.

Vyhláška

Informace pro vlastníky lesa

Vlastníci lesa, kteří provádějí těžbu a uvádějí dřevo na trh, mají povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče a do konce března musí za uplynulý kalendářní rok odevzdat vyplněný formulář Lesní hospodářské  evidence pro potřeby centrální evidence. Více v příloze.

Zádržné systémy

Krajské ředitelství Kraje Vysočina vydalo tiskovou zprávu poukazující na důležitost správného připoutání sebe, dětí a převážených věcí při jízdě v automobilu. Bliží informace se dozvíte zde.

Tisková zpráva - Bezpečná jízda v zimě

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina vydalo tiskovou zprávu, ve které klade důraz na zásady bezpečné jízdy, více informací zde.

Kanalizace Trhonice

V záložce projekty jsou k dispozici informace k plánované kanalizaci v Trhonicích.

Úskalí nakupování na internetu

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina vydalo tiskovou zprávu o bezpečném nakupování na internetu. Základní pravidla bezpečného nakupování naleznete zde.

Jimramov v novinách

Pokud chcete vědět, co o našem městysi napsal Žďárský deník, čtěte více zde.

Sběrné místo na světelné zdroje

Na radnici jsou umístěny krabice na zpětný odběr použitých zářivek:

na lineární žárovky od 60 cm

na lineární žárovky kratší než 60 cm, kruhové a úsporné zářivky, LED světelné zdroje a výbojky.

Celý článek...

Varování před vloupáním do rekreačních chat

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina vydalo tiskovou zprávu o vloupání do rekreačních objektů, ve které informuje občany o nebezpečí vloupání. Bližší informace si přečtěte zde.

Strana 4 z 6

You are here: Novinky a události Informace pro občany