Městys Jimramov

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dobiáš Čeněk

narozen 1. června 1919 v Ubušíně

zemřel 28. září 1980 v Brně

Navštěvoval obecnou školu v Ubušíně a měšťanskou školu v Jimramově. Již zde projevoval své mimořádné výtvarné nadání. Pod vedením učitele Adolfa Tichého se zdokonaloval ve výtvarných technikách. Po ukončení školní docházky odešel za prací do Zlína, ale zakrátko našel zaměstnání v Brně. Svojí pílí a houževnatostí se vypracoval k osobitému výtvarnému projevu a stal se  uznávaným výtvarníkem. Jako člen Svazu výtvarných umělců Aleš v Brně se zúčastňoval kolektivních výstav. Od roku 1958 vystavoval na samostatných výstavách na různých místech doma i v zahraničí.

Čeněk Dobiáš je znám především svými portrétními kresbami a malbami cikánských dětí a žen, které představovaly těžiště jeho prací v 50. letech 20. století. Také krajinomalby patří k jeho předním dílům. Není tím klasickým vysočinským krajinářem, jeho krajiny jsou zčásti stylizované, vycházejí však ze znalosti krajiny okolí jeho rodiště. Je mistrem různých malířských technik, akvarelu, kvaše, olejomaleb, ale především jeho pastely dávají jeho tvorbě osobitý projev.