Městys Jimramov

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historie

Název Jimramov je odvozen od pravděpodobného zakladatele obce Jimrama z Medlova (též z Kamene). První písemná zmínka pochází z roku 1361. Další listina z roku 1392 již zmiňuje hrádek a městečko s tvrzí, svobodným dvorem s rybníkem a mlýnem. Roku 1537 bylo Jimramovu uděleno císařem Ferdinandem I. privilegium pořádat trhy, čímž obec povýšil na městys. Další privilegia byla udělena pány z Pernštejna ve 2. pol. 16. stol. (právo várečné, osvobození od robot, užívání lesů). Darovali k obecnímu užívání tři kopce s lesy - Padělek, Holý vrch a Prosičku - tyto tři kopce jsou ve znaku Jimramova. Dále darovali obci právo užívat svou pečeť, ta pochází z roku 1578.
Roku 1588 koupil panství od Pernštejnů Pavel Katharin z Katharu, který si zvolil Jimramov za své sídlo.Ten daroval obci pozemek na stavbu radnice a začal se stavbou zámku (jižní a východní křídlo). V 18. stol. bylo přistaveno severní křídlo a krytá chodba spojující zámek s katolickým kostelem (původně románským, barokní přestavbou prošel v letech 1707 - 1715). Poslední, západní, křídlo bylo postaveno až v 19. stol. čímž se uzavřelo čtvercové nádvoří s kašnou (z roku 1809) uprostřed. Na zdi západního křídla jsou sluneční hodiny z roku 1798.
Období největšího rozkvětu prožíval Jimramov v letech 1700 - 1800. Po vydání tolerančního patentu roku 1781 se stal Jimramov kulturním centrem evangelíků, roku 1784 sem přichází Michal Blažek (1. superintendent moravský). V téže době působil v Jimramově jako katolický farář Matěj Josef Sychra, který zaujímá významné místo v obrozenecké literatuře. Roku 1786 byla postavena v Jimramově toleranční motlitebna, přistavěním věže v 19. stol vznikl dnešní kostel. v roce 1778 získal zámek italský rod Belcrediů, ti zde žili do roku 1948. Po tomto roce bylo v zámku železniční učiliště. V roce 1991 získala rodina Belcredi zámek s pozemky v restituci zpět. V roce 2006 byl navrácen Jimramovu titul městys.
You are here: Městys Jimramov Historie