Městys Jimramov

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Procházka Ladislav

narozen 11. srpna 1896 v Ubušíně

zemřel 27. listopadu 1975 v Jimramově

Narodil se v Ubušíně, kde také navštěvoval obecnou školu. Byl velmi nadaným žákem, a dále studoval na reálném gymnáziu v Novém  Městě na Moravě. Po absolvování učitelského ústavu zahájil pedagogickou činnost v Jimramově. V roce 1923 byl přemístěn na Slovensko do Brezové pod Bradlom jako ředitel měšťanské školy. Zde působil  do roku 1938. Těšil se velké oblibě a jako projev uznání jeho angažovanosti a pedagogické činnosti byl uveden mezi vynikajícími místními osobnostmi v publikaci Známé osobnosti Brezové.

Po vzniku Slovenského štátu se vrátil do Jimramova na místní měšťanskou školu s titulem ředitele. Byl náročným, a přesto oblíbeným pedagogem. Byl velmi aktivní i mimo učitelskou profesi. Vedl školní pěvecký kroužek. byl činný i v Sokole. Nejvíce je znám jako výtvarník a kreslíř. Jeho obrazy a kresby jsou v mnoha místních rodinách. Vynikal jako portrétista, který svými kresbami oživil obecní kroniku, kterou psal v letech 1956-1971. Zemřel po těžké nemoci v Jimramově.