Městys Jimramov

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Městská památková zóna

Městská památková zóna (MPZ) Jimramov byla prohlášena bývalým JmKNV v Brně dne 20. 11. 1990. Účelem je zachovat kulturně historické a urbanisticko architektonické hodnoty historického jádra obce jako součást životního prostředí a kulturního dědictví.

Předmětem státní památkové péče v zóně jsou:
- historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba budov, jejich interiérů včetně povrchu komunikací
- panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech
- nemovité kulturní památky
- objekty dotvářející charakter zóny
- veřejná a vyhražená zeleň
- ostatní objekty v zóně (např. sochy, pomníky)

Městská památková zóna v Jimramově zahrnuje historické jádro obce, tak jak se vytvářelo od svého vzniku ve 13. stol. v prostoru kolem náměstí, zámku a kostela.

Více o MPZ zde.


You are here: Městys Jimramov Památky a zajímavosti Městská památková zóna